Careers

A.I.M. Siam Co.,Ltd.

ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการความมั่นคง ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา

1. พนักงานขาย (Sales)

จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติ : รายละเอียดงาน

 • ดูแลและให้บริการลูกค้าในการเสนอราคาและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ดูแลยอดขายของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
 • เรียนรู้สินค้าและเครื่องจักรใหม่ๆ ที่จะนำเสนอลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถโต้ตอบ Mail ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ด้าน Logistic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Careers

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • เพศหญิง
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • หากมีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่
 • สถานที่ปฎิบัติงานอ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีสนใจติดต่อ 02-1976700-4(คุณศิร์การด์)

  เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร

  มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย
  ค้นหาความต้องการซื้อของลุกค้าเป็นหลัก
  พัฒนาคสามรู้ความสามารถของตัวเองเสมอ
  บริหารงานขายของตัวเองด้วย
  รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจมีทัศนคติเชิงบวกต่อนงานขายของตัวเอง